Covid19

TELERAU AGOR YN SGIL COFID 19

Dim mynediad i bobl sy’n arddangos symptomau Cofid 19

Dim plant nac anifeiliaid anwes heblaw cwn tywys

Bydd y cynhwysedd uchaf yn amrywiol ac yn dibynnu ar bellter cymdeithasol

Fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith mae angen gadael manylion cyswllt (enw, cyfeiriad ebost neu riff ffôn). Bydd cerdyn ar gael i bawb wrth gyrraedd, a cedwir y manylion, yn gyfrinachol, am 21 diwrnod.

Cadwch bellter parchus rhwng grwpiau neu unigolion o.g,y.dda, yn enwedig wrth y drysau (mynedfa, gardd a toiledau). Un person ar y tro yn y toiledau.

Archebwch eich diodydd wrth y bar fel arfer, un person ar y tro wrth y cownter.

Byddwn yn parhau i dderbyn arian parod, hefo sylw gofalus at hylendid dwylo. Mae sanitiser ar gael i gwsmeriaid yn y brif fynedfa, a’r fynedfa i’r toiledau.

AMSEROEDD AGOR

MERCHER 18h00 – 23h30 Archebion olaf 23h10
IAU 18h00 – 23h30 Archebion olaf 23h10
GWENER 18h00 – 00h00 Archebion olaf 23h40
SADWRN 15h30 – 23h30 Archebion olaf 23h10
SUL 13h00 – 16h00 Archebion olaf 15h40
20h00 – 23h30 Archebion olaf 23h10

Cyswllt ffôn o 5 Awst ymlaen: 07900 335 937. Fe’ch cynghorir i archebu bwrdd yn yr ardd os yw’r tywydd yn braf.

Edrychwn ymlaen i groesawu cwsmeriaid unwaith eto a diolchwn am eich holl gefnogaeth yn y gorffennol.

Gwyn a Christine

OPENING CONDITIONS AS A RESULT OF COVID 19

No admittance to persons displaying symptoms of Covid 19

No children and no pets, except for guide dogs

Maximum capacity will be variable and is dependent on social distancing.

Please fill in a card with your name and email or telephone details when you arrive. These details will be retained for 21 days as required by law, and will be kept confidential.

Please keep a sensible distance between other groups or individuals, especially at the main, toilet and garden doors. One person at a time in each of the toilets.

Please order your drinks at the bar as usual, one person at a time at the counter.

We will continue to accept cash and observe scrupulous hand hygiene. Sanitiser is available to customers at the main entrance, and the entrance to the toilets.

OPENING DAYS AND TIMES

WEDNESDAY 18H00 – 23h30 Last orders 23h10
THURSDAY 18H00 – 23h30 Last orders 23h10
FRIDAY 18h00 – 00h00 Last orders 23h40
SATURDAY 15h30 – 23h30 Last orders 23h10
SUNDAY 13h00 – 16h00 Last orders 15h40
20h00 – 23h30 Last orders 23h10

Contact telephone number from 5 August : 07900 335 937. Booking a table in the garden advisable if the weather is good.

We look forward to welcoming people once again, and thank you for all your support in the past.

Gwyn and Christine